روان یاب » حوزه روانشناسی » روانشناسی ازدواج و خانواده

روانشناسی ازدواج و خانواده

اگر بخواهیم دو تصمیم بزرگ انسان در زندگی را مطرح کنیم یکی انتخاب شغل است و دیگری انتخاب همسر. به راستی پیشگیری از درمان مناسب تر است، پس یک انتخاب آگاهانه از بسیاری از مشکلات خانوادگی پس از ازدواج جلوگیری خواهد کرد. البته روانشناسی ازدواج محدود به موارد قبل از ازدواج و انتخاب نیست و زوج درمانی نیز می تواند قسمتی از این مقوله باشد. به هر حال باید گفت که دانش روانشناسی در این زمینه می تواند راهنمایی برای زندگی بهتر باشد.

روانشناسی ازدواج و خانواده

دانلود مطالب کاربردی در حوزه روانشناسی ازدواج و خانواده

دانلود فایل های(pdf) روانشناسی ازدواج و خانواده

وابستگی

وابستگی

ازدواج موقت

ازدواج موقت

تفاوتهای زنان و مردان

تفاوتهای زنان و مردان

جنبه مردانگی زنان

جنبه مردانگی زنان

چگونه بهترین همسر باشم

چگونه بهترین همسر باشم

رمز گشایی رفتار و حرکات آقایان

رمز گشایی رفتار و حرکات آقایان

روانشناسی حرکات خانم ها

روانشناسی حرکات خانم ها

زناشویی و اخلاق

زناشویی و اخلاق

عشق از دیدگاه روانشناسی

عشق از دیدگاه روانشناسی

عشق هرگز کافی نیست

عشق هرگز کافی نیست

دانلود فایل های(ppt) روانشناسی ازدواج و خانواده

خانواده

خانواده

سیمای اعتیاد و خانواده

سیمای اعتیاد و خانواده

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

نقش مهر و محبت در زندگی

نقش مهر و محبت در زندگی