روان یاب » تست روانشناسی

تست روانشناسی

توسط تست روانشناسی می توانید خودتان را شناخته و به نقاط ضعفتان غلبه کنید و توانمندتر شوید.لذا این تستها به گروه های مختلف تقسیم شده است. با آرامش گروه ها را بررسی کرده و تست مورد نظر را انتخاب کنید. سالم و شاد و موفق باشید.

پیشنهاد ویژه

این تست را از دست ندهید

پر بازدیدترین ها

تست شخصیت

تست هوش هیجانی

تست شغلی و اجتماعی

تست هوش

تست عشق ، ازدواج و خانواده

تست کودکان

تست مشکلات رفتاری

سایر تست ها

تست های روانشناسی ، اساسا به دو گروه شناختی و غیر شناختی تقسیم می شوند. تفاوت تست های شناختی و غیر شناختی در این است که در تست های شناختی جواب صحیح و غلط وجود ندارد و صرفا توصیفی از آزماینده برای ما ترسیم می نماید بدین معنا که می توانیم با بررسی تست های شناختی مثلا به شخصیت آزمایش شونده پی ببریم. کلیه تست های شخصیت جز تست های شناختی محسوب می شوند. به همین دلیل پاسخ صحیح و غلط در این تست ها معنا ندارد مثلا این که آیا شما ترجیح می دهید در تعطیلات منزل بمانید یا به تفریح بروید پاسخ هیچ یک نه صحیح و نه غلط می باشد بلکه به وسیله این تست می توانیم شناختی نسبت به آزماینده بدست آوریم. تست های غیر شناختی به تست های گفته می شود که پاسخ صحیح و غلط دارد مانند تست هوش که نسبت به پاسخ آزماینده می توانیم اعلام نماییم که چند درصد از پاسخ ها صحیح و چند درصد غلط می باشد. بنابراین انواع تستهای روانشناسی که در وب سایت روان یاب وجود دارد به گروه های شناختی و غیر شناختی تقسیم می شود.
تست های شناختی روان یاب : تست روانشناسی کودکان ، تست رواشناسی شخصیت ، تست روانشناسی شغلی و اجتماعی ، تست روانشناسی عشق، ازدواج و خانواده ، تست روانشناسی هوش هیجانی ، تست روانشناسی مشکلات رفتاری
تست های غیر شناختی روان یاب : تست هوش