روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » تست شخصیت شناسی mbti

تست شخصیت شناسی mbti

تست MBTI یکی از معتبرترین تست های شخصیت جهان است که بر مبنای نظریات روانکاو برجسته جهان کارل گوستاو یونگ پایه گذاری شد. این تست برای سنجش 4 شاخص اصلی و کلی به کار می رود که هر شاخص دو طرف طیف دارد. شاخص تعاملات اجتماعی ( برون گرایی و درون گرایی ). شاخص روش های جمع آوری و توجه به اطلاعات ( شِمی یا حسی ). شاخص روشهای تصمیم گیری ( احساسی یا فکری ) و ارتباط با جهان پیرامون ( ملاحظه کننده یا داوری کننده ) می باشد. توسط این تست شما می توانید راهکارهای مناسب شغلی و احساسی و رابطه ای را به دست آورید و همچنین با مشخص شدن هر یک از تیپهای 16 گانه شخصیتی (4*4) می توانید به راحتی به بررسی رابطه خود با دیگری بپردازید. این تست نشان می دهد که دو نفر با تیپ های مشخص آیا می توانند وارد یک رابطه مشخص ( کاری، احساسی، ازدواج و ... ) بشوند یا خیر. به شما توصیه می گردد که برای شناخت تیپ شخصیتی خود حتما از این تست استفاده نمائید و پس از تشخیص تیپ شخصیتی خود به راهکارهایی در آن خصوص توجه نمائید و از همه مهمتر با تیپ شخصیتی افرادی که با آنها رابطه دارید یا قصد رابطه با آنها را دارید نیز اشنا شوید.

1.
A : معمولاً احساسات و عواطف خود را در خویش نگه می دارم.
B : معمولاً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم .

2.
A : برای من امور قطعی، عینی و مشخص مهم هستند .
B : برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

3.
A : هنگام تصمیم گیری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم .
B : هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم .

4.
A : دوست دارم در شرایط انعطاف پذیر و متغیری زندگی کنم.
B : دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزی شده باشد .

5.
A : دوست دارم در زمینه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه عمیق و کامل.
B : دوست دارم در زمینه های زیادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی.

6.
A : بیشتر اوقات به واقعیات عینی (آنچه که وجود دارد ) توجه می کنم.
B : بیشتر اوقات حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم .

7.
A : از نظر من یک قاضی و داور عادل برای جامعه مفیدتر است .
B : از نظر من یک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است .

8.
A : ترجیحاً ملاقاتها و دیدارهای خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم .
B : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم .

9.
A : کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه دیگران به خود ندارم .
B : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

10.
A : اگر معلم بودم ترجیح می دادم دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را شامل شوند (مانند جغرافیا) .
B : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه) .

11.
A : قاطع، محکم و استوار هستم.
B : انعطاف پذیر ، ملایم و لطیف هستم.

12.
A : غالباً انجام کارهای پیش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم .
B : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم .

13.
A : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها منتظر می مانم تا دیگران به سوی من بیایند .
B : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

14.
A : به جزئیات امور توجه زیادی دارم.
B : بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.

15.
A : به آینده اهمیت زیادی داده و برای آن برنامه ریزی می کنم.
B : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

16.
A : معمولاً کارها را شروع می کنم و حین اجرا به رفع اشکالات اجرایی وتدارک مورد نیاز می پردازم .
B : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی انجام می دهم .

17.
A : مایل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زیاد و صمیمانه داشته باشم.
B : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.

18.
A : به استفاده از امکانات و توانایی های موجود تاکید دارم.
B : نوآوری و خلاقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد.

19.
A : بیشتر پیرو منطق و دلیل هستم.
B : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم.

20.
A : در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده و یا فعالیت هایی که به سرعت و عکس العمل فوری نیاز دارد ، موفق هستم .
B : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

21.
A : به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه ای با آنها دارم .
B : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .

22.
A : عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زیادی برده و خیلی به آینده فکر نمی کنم.
B : به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم .

23.
A : معمولا مغز من بر قلب من حاکم است .
B : معمولا قلب من بر مغز من حاکم است .

24.
A : معمولاً در کارهای روزانه مایلم بر حسب ضرورتها و فوریت هایی که پیش می آید عمل کنم .
B : معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

25.
A : از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم .
B : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم .

26.
A : کلمات مشخص و دقیق را ترجیح داده و بکار می برم.
B : کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

27.
A : در تصمیم گیری ها رعایت عدالت و انصاف از همه چیز برایم مهم تر است.
B : در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است.

28.
A : معمولاً کارها را شروع می کنم و در حین اجرا به رفع مشکلات پیش آمده می پردازم .
B : معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پیش بینی می کنم .

29.
A : کارهای فردی را ترجیح می دهم.
B : کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

30.
A : واقعیات ( آنچه که هست ) و پدیده ها برایم جالب اند.
B : حقایق ( آنچه که باید باشد) و ایده ها برایم جالب اند.

31.
A : برای عدل و انصاف ارزش زیادی قائلم.
B : برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

32.
A : تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری بیهوده و عبث می دانم .
B : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .

33.
A : معمولاً در مهمانی ها و مجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم .
B : معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم .

34.
A : دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند .
B : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .

35.
A : به نظر من فردی که با دلایل و استدلال با موضوعات برخورد می کند ، بهتر است .
B : به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است .

36.
A : غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نمی کنم .
B : غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .

37.
A : آرام و متفکر هستم.
B : با نشاط و فعال هستم.

38.
A : دوست دارم فردی واقع گرا و دقیق باشم .
B : دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم .

39.
A : به تجزیه وتحلیل موضوعات علاقه دارم .
B : به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، علاقه دارم .

40.
A : معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می کنم .
B : معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .

41.
A : کم حرف هستم.
B : خوش صحبت هستم.

42.
A : هر ایده جدیدی را اگر قابل اجرا باشد می پذیرم.
B : برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن (بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن) ارزش زیادی قائل هستم.

43.
A : دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می کند .
B : دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .

44.
A : بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند .
B : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند .

45.
A : پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث یا سؤالات مطرح شده اظهار نظر می کنم .
B : در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم .

46.
A : ثبات و استحکام را دوست دارم.
B : تغییر و انعطاف را دوست دارم.

47.
A : بیشتر از نتیجه گیری های منطقی و استدلال استفاده می کنم .
B : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .

48.
A : هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم .
B : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .

49.
A : ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگری معرفی شوم .
B : معمولاً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .

50.
A : تلاش می کنم با رعایت ترتیب ، مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم .
B : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .

51.
A : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دقیق اوضاع و اطلاعات موجود اظهار نظر می کنم
B : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم .

52.
A : معمولاً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم .
B : معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم .

53.
A : به کارهای فردی ( یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ) علاقمندم .
B : به کارهای گروهی علاقمندم .

54.
A : یکی از اشکالات اساسی زندگی من ، یکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است .
B : یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است .

55.
A : قاطع بودن برای من الویت است.
B : ملایم و احساسی بودن برای من الویت است.

56.
A : علاقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتی کنند.
B : علاقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .

57.
A : از نظر دیگران ممکن است فردی گوشه گیر و منزوی به نظر برسم .
B : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .

58.
A : کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به مرحله انجام می دهم .
B : قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .

59.
A : رعایت اصول و قوانین برایم بسیار مهم است.
B : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

60.
A : مقید بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب نیست .
B : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .

تست شخصیت mbti برای شما قابل مشاهده می باشد. جهت انجام این تست علمی، مبلغ 5,000 تومان می بایست پرداخت شود. امیدواریم با حمایت شما دوستان بتوانیم خدمات شایان تری را برای شما فراهم نماییم.

پرداخت آنلاین
لطفا منتظر بمانید...