روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » تست عزت نفس کوپر اسمیت

تست عزت نفس کوپر اسمیت

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت درباره پذیرش خود در برابر دیگران می باشد در واقع عزت نفس یعنی ارزشی که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود می باشد. در این آزمون در مقابل جمله ای که شما را به همان صورتی که خودتان احساس می کنید تبیین می کند پاسخ بلی و در غیر اینصورت پاسخ خیر بدهید

جنسیت

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم.

بلی خیر

2.خیلی به خودم اطمینان دارم .

بلی خیر

3.دوست داشتم فرد دیگری بودم.

بلی خیر

4.مردم مرا خیلی دوست دارند.

بلی خیر

5.من و خانواده ام ، وقتی باهم هستیم ، خیلی از زندگی لذت می بریم.

بلی خیر

6.هرگز بدون علت نگران نمی شوم .

بلی خیر

7.صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است .

بلی خیر

8.دلم می خواست جوانتر بودم.

بلی خیر

9.اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم.

بلی خیر

10.بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم .

بلی خیر

11.مردم زندگی با من را خوشایند می دانند .

بلی خیر

12.درخانه خیلی زود عصبانی می شوم

بلی خیر

13.همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم.

بلی خیر

14.به کاری که دارم افتخار می کنم .

بلی خیر

15.لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم .

بلی خیر

16.مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم.

بلی خیر

17.اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم .

بلی خیر

18.در میان همسالان خود از همه محبوب ترم .

بلی خیر

19.خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند .

بلی خیر

20.هرگز غمگین نمی شوم .

بلی خیر

21.کارم را به بهترین وجه انجام می دهم.

بلی خیر

22.به اسانی کارم را ول می کنم.

بلی خیر

23.معمولا مواظب خودم هستم.

بلی خیر

24.تا اندازه ای شاد هستم .

بلی خیر

25.دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم.

بلی خیر

26.خانواده ام خیلی به من امید بسته اند.

بلی خیر

27.همه کسانی را که می شناسم ، دوست دارم.

بلی خیر

28.وقتی در جمع هستم ، دوست دارم صدایم کنند.

بلی خیر

29.خودم را درک می کنم .

بلی خیر

30.برایم خیلی دشوار است که خودم باشم.

بلی خیر

31.زندگی من کاملا نامنظم است.

بلی خیر

32.معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند.

بلی خیر

33.در خانه ، کسی عملا به فکر من نیست.

بلی خیر

34.هرگز خودم را سرزنش نمی کنم.

بلی خیر

35.آن طور که لازم است کار نمی کنم.

بلی خیر

36.می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم .

بلی خیر

37.واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم.

بلی خیر

38.در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم.

بلی خیر

39.دوست ندارم همراه دیگران باشم.

بلی خیر

40.اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم.

بلی خیر

41.هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام.

بلی خیر

42.اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم.

بلی خیر

43.اغلب از خودم خجالت می کشم.

بلی خیر

44.برخلاف اکثر مردم ، ظاهر خوبی ندارم.

بلی خیر

45.وقتی چیزی برای گفتن دارم ، معمولا می گویم.

بلی خیر

46.مردم ، اغلب مرا آدم مهمی می دانند.

بلی خیر

47.خانواده ام مرا درک می کنند.

بلی خیر

48.همیشه حقیقت را می گویم.

بلی خیر

49.کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم.

بلی خیر

50.آن چه برایم اتفاق می افتد ، بی تفاوتم می کند.

بلی خیر

51.آدم کم استعدادی هستم.

بلی خیر

52.وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم.

بلی خیر

53.اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند.

بلی خیر

54.اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند.

بلی خیر

55.همیشه می دانم که به مردم چه بگویم .

بلی خیر

56.اغلب دلسرد می شوم.

بلی خیر

57.مردم نمی توانند به من اعتماد کنند.

بلی خیر

58.هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم.

بلی خیر
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.