روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » تست شخصیت تیپ A یا B

تست شخصیت تیپ A یا B

هدف این آزمون بررسی جنبه درون گرایی و برون گرایی شما می باشد به این صورت که نمره بالای این ازمون بیانگر ارتباطات بیشتر و احیانا هیجانی شدن می باشد و نمره پایین این آزمون نشانگر انزوا و درون گرایی می باشد جملاتی که در این آزمون می بینید با بلی یا خیر یا علامت سوال پاسخ دهید که علامت سوال به معنی بی نظری می باشد

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.آیا در مکالمات روزمره خود روی برخی کلمات تاکید می کنید؟

بلی خیر ؟

2.آیا به طور سریع غذا می خورید و به طور سریع حرف می زنید ؟

بلی خیر ؟

3.آیا به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند ؟

بلی خیر ؟

4.آیا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید ؟

بلی خیر ؟

5.آیا وقتی دیگران حرف می زنند آن ها را وادار می کنید که زود باشند؟

بلی خیر ؟

6.آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید ، خیلی عصبانی می شوید ؟

بلی خیر ؟

7.آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند، هم چنان ادامه افکار شخصی خود را دنبال می کنید ؟

بلی خیر ؟

8.آیا سعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش کردن ، صبحانه نیز بخورید ؟

بلی خیر ؟

9.آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات تابستان کار کنید ؟

بلی خیر ؟

10.آیا بحث های مربوط به موضوع های مورد علاقه خود را هدایت می کنید ؟

بلی خیر ؟

11.آیا ، اگر وقت گذرانی کنید خود را گنهکار می دانید ؟

بلی خیر ؟

12.آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه افراد یا تغییر دکوراسیون خانه نمی شوید ؟

بلی خیر ؟

13.آیا با مادیات بیشتر از مسائل اجتماعی در گیر هستید ؟

بلی خیر ؟

14.آیا سعی می کنید فعالیت های خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید؟

بلی خیر ؟

15.آیا همیشه به موقع سرقرار حاضر می شوید ؟

بلی خیر ؟

16.آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظرات خود ، مشت گره کنید یا بزنید ؟

بلی خیر ؟

17.آیا موفقیت های خود را به توانایی سریع کار کردن خود نسبت می دهید؟

بلی خیر ؟

18.آیا احساس می کنید کارها باید همین حالا و سریع انجام گیرد؟

بلی خیر ؟

19.آیا برای انجام دادن کارهای خود ، همیشه سعی می کنید ابزارهایی به کار برید که بیشترین بازده را دارند ؟

بلی خیر ؟

20.آیا به هنگام بازی ، بیشتر سعی می کنید ببرید نه این که سرگرم شوید ؟

بلی خیر ؟

21.آیا اغلب حرف دیگران را قطع می کنید؟

بلی خیر ؟

22.آیا وقتی دیگران تاخیر می کنند، عصبانی می شوید ؟

بلی خیر ؟

23.آیا پس از غذا خوردن ،بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند می شوید؟

بلی خیر ؟

24.آیا احساس می کنید عجله دارید ؟

بلی خیر ؟

25.آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید ؟

بلی خیر ؟
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.