روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست تعارضات زناشویی

تست تعارضات زناشویی

این پرسشنامه برای سنجیدن تعارضات زناشویی ساخته شده است. این ابزار هفت جنبه یا هفت بعد از تعارضات زناشویی را اندازه می گیرد.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4.هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.من و همسرم کتک کاری می کنیم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.هنگام دلخوری ، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.برای فرزند(یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(یا آنان) را برآورده کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم ..

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.وقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن می خواهد تنبیه می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.از اعضای خانواده پدری و مادری ام ، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18.فرزند(یا فرزندانم) ، اسرار همسرم را به من می گویند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19.خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.خرج خانواده، در هرصورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

21.همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

22.وقتی با همسرم دعوا می کنم ، فریاد می زنم و ناسزا می گویم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

23.خانواده پدر و مادری من ، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

24.فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

25.دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

26.من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

27.حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

28.هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

29.هنگام نزاع ، از همسرم درخواست طلاق می کنم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

30.خانواده پدری و مادری من ، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

31.هنگام دعوا بین من و همسرم ، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

32.حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

33.هنگام دعوا ، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

34.با وجود داشتن همسر ، از تنهایی رنج می برم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

35.همسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر می کند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

36.هنگام مرافعه من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

37.همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

38.بدون اطلاع همسرم ، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

39.دعوا با همسرم ، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

40.باآن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

41.هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

42.در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.