روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست مثلث عشقی استنبرگ

تست مثلث عشقی استنبرگ

این آزمون از سه عنصر تشکیل می شود صمیمت، هوس و تعهد بنابراین در این مقیاس سه نتیجه متفاوت خواهید داشت. جملاتی که در پیش روی شما می باشد در قسمت خالی نام شخصی که او را دوست دارید و یا با او زندگی می کنید را قرار دهید و موافقت و مخالفت خود را با جملات نوشته شده اعلام نمایید

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.به شدت در فکر راحتی "........." هستم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.با "........." روابط بسیار گرمی دارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.در مواقع دشوار ، می توانم روی "........." حساب کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4."........." می تواند ، در مواقع دشوار ، روی من حساب کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.اماده ام هرچه دارم با "........." قسمت کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6."........." خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می کند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7."........." را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.با "........." خیلی خوب ارتباط برقرار می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.در زندگی خود ، خیلی به "........." بدهکار هستم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.خیلی خودم را به "........." نزدیک احساس می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.با "........." روابط بسیار خوشایندی دارم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.به نظر خودم "........." را خوب درک می کنم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13."........." مرا خیلی خوب درک می کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.فکر می کنم که می توانم به "........." افتخار کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.برخی اسرار خودم را در اختیار "........." می گذارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن "........." بر نمی انگیزد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب "........." را می بینم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18.رابطه من با "........." خیلی رمانتیک است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19.شخصا ، "........." را خیلی جذاب می دانم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.به نظر من "........." یک فرد و ایده آل است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

21.اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل "........." بتواند مرا این قدر خوشحال کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

22.ترجیح می دهم با "........." باشم نه با هرکس دیگر.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

23.هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با "........." نیست .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

24.مخصوصا دوست دارم که با "........." رابطه فیزیکی داشته باشم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

25.در رابطه من با "........." تقریبا سحر و جادو وجود دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

26.واقعا "........." را می پرستم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

27.نمی توانم بدون "........." زندگی کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

28.رابطه من با "........." خیلی هوس انگیز است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

29.وقتی فیلم های عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمان های عشقی می خوانم به یاد "........." می افتم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

30.در مورد "........." همیشه خیال پردازی می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

31.متقاعد شده ام که "........." را دوست دارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

32.تلاش من این است که رابطه ام را با "........." حفظ کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

33.به علت تعهدی که نسبت به "........." دارم ، اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

34.معتقدم که رابطه من با "........." همیشه ثابت خواهد بود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

35.هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به "........." خلل وارد آورد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

36.عشق من نسبت به "........." تا آخر عمرم باقی خواهد ماند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

37.همیشه نسبت به "........." احساس مسئولیت خواهم کرد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

38.تعهد من نسبت "........." بسیار سفت و سخت است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

39.نمی توانم تصور کنم که بین من و "........." فاصله بیفتد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

40.در مورد عشق خود نسبت به "........." تردید ندارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

41.رابطه خودم را با "........." دائمی می دانم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

42.رابطه خودم را با "........." یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

43.خودم را نسبت به "........." مسئول می دانم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

44.تصمیم دارم به رابطه خود با "........." ادامه دهم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

45.حتی زمانی که "........." رفتار نامناسب دارد ، سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.