روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش هیجانی » تست هوش هیجانی

تست هوش هیجانی

طبق مطالعات انجام شده در زمینه موفقیت، رابطه هوش هیجانی (EQ) با موفقیت به مراتب بالاتر از بهره هوشی (IQ) می باشد. به این معنا که به قول دانیل گلمن ، هوش هیجانی بالا تبیین می‌کند که چرا افرادی با ضریب هوشی (IQ) متوسط موفق تر از کسانی هستند که نمره‌های IQ بسیار بالاتری دارند. زمانی که 95% دانشجویان دانشگاه هاروارد را در دهه 1940 از دوران جوانی تا سنین میانسالی مورد بررسی قرار دادند، دریافتند که افرادی که بالاترین نمره‌های تحصیلی را داشتند از نظر میزان حقوق دریافتی و موفقیت شغلی از هم دوره ای‌های ضعیف تر خود موفق تر نبودند. آنها حتی از نظر میزان رضایت از زندگی شخصی و خانوادگی و عاشقانه نیز وضعیت بهتری نداشتند. قابل توجه اینکه افزایش هوش هیجانی (EQ)به مراتب از افزایش هوشبهر (IQ) آسانتر می باشد. حتی عده ای معتقدند که محیط، تاثیر زیادی در افزایش بهره هوشی ندارد ولی می تواند هوش هیجانی را افزایش دهد. شما می توانید با شرکت در این آزمون به خوشناسی در زمینه مولفه های مختلف هوش هیجانی خود بپردازید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

1.به توانایی های خود اعتماد دارید

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

2.ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

3.هیجانهای خود را هنگامی که پیش می آیند درک می کنید

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

4.تاثیر رفتار خود در دیگران را درک می کنید

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

5.تاثیر دیگران در حالت هیجانی خود را درک می کنید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

6.خودتان در شرایط سختی که با آنها روبرو می شوید نقش دارید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

7.می توان روی شما حساب کرد

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

8.با استرس خوب کنار می آئید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

9.تغییر را زود می پذیرید

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

10.دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

11.قبل از تصمیم گیری راه حل های مختلف را در نظر می گیرید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

12.سعی می کنید از هر وضعیتی چه خوب و چه بد حداکثر بهره را ببرید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

13در برابر میل به حرف زدن یا عمل کردن هنگامی که باعث بدتر شدن اوضاع می شود مقاومت می کنید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

14.وقتی ناراحت می شوید کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمانی بار می آورد.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

15.وقتی از چیزی ناراحت هستید دیگران را از خود می رنجانید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

16.انتقاد را می پذیرید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

17.احساسات دیگران را درک می کنید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

18.به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

19.منظور طرف مقابل را واقعا متوجه می شوید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

20.در بین جمع و کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

21.در وضعیتهای دشوار مستقیما با دیگران رو در رو می شوید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

22.با دیگران به خوبی کنار می آیید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

23.به طور واضح و موثر با دیگران ارتباط برقرار می کنید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

24.به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

25.به طور موثر تعارض و مشکل را حل می کنید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

26.برای کنترل موثر تعامل ها به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

27.برای بهتر کنار آمدن با دیگران درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه

28.منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید.

هرگز بندرت گاهی معمولا تقریبا همیشه همیشه
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.