روان یاب

» تست هوش

تست هوش

هوش، توانی است که به دشواری تعریف می شود. زیرا عناصر زیادی عمل می شوند و، در افراد مختلف، به شیوه های مختلف ترکیب می شوند تا تعیین مکانیسم دقیق آن امکان پذیر باشد. اما می توان جلوه های هوش را مشاهده کرد و، با برخی دوراندیشی ها، آنها را اندازه گرفت. سوالِ:آیا من باهوش هستم؟ در روانشناسی جدید، به صورت زیر تعریف می شود:آیا ضریب هوشی من بالاست؟ می توان به این سوال، با استفاده ار آزمونهای هوش، پاسخ رضایت بخش داد. نمی توان هوش را در یک فرمول جای داد، حتی اگر این فرمول روشنگری های دقیقی را در اختیار بگذارد.

طبق گفته گاردنر، هوش هشت مولفه دارد که عبارتنداز:

هوش تصویری یا فضایی

،

هوش زبانی یا علائمی

،

هوش موسیقیایی

،

هوش جسمی و حرکتی

،

هوش میان فردی

،

هوش درون فردی

،

هوش طبیعی

،

تست های زیر سه مولفه از هوش ما را ارزیابی می کند.