روان یاب » دانلود فایل روانشناسی » دانلود POWER POINT روانشناسی

دانلود Power point روانشناسی

بسیاری از اوقات دیده شده است که افراد با زمان محدود خواهان یاد گیری در مورد مطلبی خاص می باشند که پاور پوینت با برخورداری از ابزارهای تصویری، این انتقال را سریع تر و عمیق تر انجام می دهد. لذا روان یاب تعدادی از فایل های کاربردی را با فرمت پاورپوینت، جهت دانلود در اختیار بازدید کنندگان محترم قرار داده است.

روانشناسی کودک

پسر بچه و درخت سیب
موضوع:

پسر بچه و درخت سیب

دانش آموزان مرزی
موضوع:

دانش آموزان مرزی

رشد حسی - حرکتی
موضوع:

رشد حسی - حرکتی

رشد روانی (انگلیسی)
موضوع:

رشد روانی (انگلیسی)

روانشناسی تربیتی
موضوع:

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شادکامی

شادی ثروت بیکران روانشناختی
موضوع:

شادی ثروت بیکران روانشناختی

روانشناسی اختلالات جنسی

انحراف جنسی
موضوع:

انحراف جنسی

روانشناسی ازدواج و خانواده

خانواده
موضوع:

خانواده

سیمای اعتیاد و خانواده
موضوع:

سیمای اعتیاد و خانواده

مهارت های زندگی
موضوع:

مهارت های زندگی

نقش مهر و محبت در زندگی
موضوع:

نقش مهر و محبت در زندگی

خودشناسی

تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید
موضوع:

تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید

حواس 5 گانه
موضوع:

حواس 5 گانه

نقش شخصیت در تصمیم گیری
موضوع:

نقش شخصیت در تصمیم گیری

یاد آوری دو نگاه به خود آگاهی
موضوع:

یاد آوری دو نگاه به خود آگاهی

روانکاوی

مکانیسم دفاعی
موضوع:

مکانیسم دفاعی

نظریه روان تحلیلی یونگ
موضوع:

نظریه روان تحلیلی یونگ

درمان های روانشناسی

آسیب شناسی روانی
موضوع:

آسیب شناسی روانی

هنر رفتار با افراد دشوار
موضوع:

هنر رفتار با افراد دشوار

کنترل خشم
موضوع:

کنترل خشم

روانشناسی موفقیت

تلاش کنیم
موضوع:

تلاش کنیم

سخنان بزرگان
موضوع:

سخنان بزرگان

سلوک خردمندانه
موضوع:

سلوک خردمندانه