روان یاب » روانشناسی کودک » تقویت هوش کودکان از تولد تا یک سالگی

تقویت هوش کودکان از تولد تا یک سالگی

کودک در این سال به توانایی ها و اهداف دور از دسترسی نایل می آید و از آنجا که اکتشافاتی که در این سن به آن ها دست می یابد بر دو جنبه ی حس و جسم استوار است، این مرحله را مرحله ی حسی، ابزاری می گویند.
در این سن بازی با کودک نه تنها مجاز است، بلکه اکیدا توصیه هم می شود. ولی شما نکاتی را هم باید رعایت کنید. نکاتی از قبیل این که در این مدت او نمی تواند مدت زمان زیادی را روی یک مسئله تمرکز داشته باشد. وقت مناسب بازی وقتی است که او خوابش نیاید، گرسنه نباشد و در یک حالت آرام به سر برد. در ضمن، هیچ وقت نباید او را به زحمت بیندازید. در اصل اوست که باید وقت مناسب را در اختیار شما قرار دهد. شما هم باید مترصد این زمان ها باشید تا بهترین وقت را برای بازی او انتخاب کنید.

ماه های اول تولد

1- تقویت حس لامسه
کودک را در گهواره اش جابجا کنید و گاهی او را به شکم و به پشت بخوابانید.بعد از حمام با حرکت های ورزشی شروع به حرکت دادن های دست های نوزاد کنید. ابتدا کودک را به پشت بخوابانید و سپس دست های او را تا سرش بالا ببرید و برگردانید. پاهای او را به هم بچسبانید و تا سر کودک بالا ببرید و سپس به حالت اول بازگردانید.
سعی کنید خود را ملزم کنید هنگام انجام دادن حرکات، نام اعضایی را که آن ها را حرکت می دهید ذکر کنید. مثلا بگویید: "می بینی؟ من پاهایت را بلند می کنم، صبر کن الان دستت را می مالم به سرت! سرت احساس کرد؟"