روان یاب » روانشناسی کودک » تقویت هوش کودکان از دو تا سه سالگی

تقویت هوش کودکان از دو تا سه سالگی

توانایی های کودک در این سن به نحوه خارق العاده ای در زمینه های فکری، اجتماعی و شخصی افزایش می یابد. کودک پی می برد که یک انسان کوچک و مستقل است و شخصیتش را کشف می کند. وی در عین حال با مشکلاتی نیز مواجه است. کودک در این سن قصد دارد تمام مرزهایی را که می تواند به آن ها دست یابد، شناسایی کند، ولی با گذشت زمان و صرف بردباری، در شناخت محیط اطراف به این نتیجه می رسد که باید آهسته حرکت کند و در ضمن، از تعداد دفعات عصبانیتش هم کاسته می شود.
در این موارد وظیفه ی شما چیست؟ با جدیت و مهربانی او را همراهی کنید. به او مهر بورزید و مدام تشویقش کنید و اجازه دهید تا بعضی کارها را که قادر به انجام دادن آن هاست، شخصا انجام دهد.

کشتی آتش گرفته
این بازی را می توانید روی یک تخت کم ارتفاع یا فرش یا حوله بزرگی که روی زمین پهن است انجام دهید، با فرض این که این یک کشتی است. کودک شما روی حوله می نشیند و هر وقت که شما فریاد کشیدید که "کشتی آتش گرفته" او باید به داخل دریا بپرد. یعنی از روی دستمال یا فرش یا تخت بیرون بپرد. بعد از آن فریاد بزنید که "تمام شد" یا بگویید "غرق می شوی". او باید دوباره به داخل کشتی برگردد و همین طور این بازی را ادامه دهید. بالطبع شما می توانید بازی را سخت تر کنید، مثلا دستورهای خود را سریع تر صادر کنید یا بیش از یک بار یک دستور را تکرار کنید. پیچیده شدن بازی منجر به این می شود که کودک شما سعی کند که خطا نکند.