روان یاب » روانشناسی کودک » تقویت هوش کودکان از سه تا چهار سالگی

تقویت هوش کودکان از سه تا چهار سالگی

وقتی کودک شما به سه سالگی رسید، دیگر واقعا یک انسان حقیقی اما کوچک است. او گذشته ای دارد، اطلاعات دارد و همچنین تجربه هایی نیز اندوخته است. او هم اکنون با انبوهی از سوالات درباره ی محیط اطراف خود روبروست که فقط مخصوص او هم نیست. زیاد شنیده ایم که "سال چهارم یک سال اسرارآمیز است" چرا که کودک در این سن کاملا ظریف و خیال پرداز است و هرگز آن کودک ناسازگار چند ماه پیش نیست.
این مرحله همچنین، به "مرحله ی ابتدایی تعقل" معروف است، طفل در این سن اعتماد به نفس پیدا می کند و کارهای غیرقابل انتظار و تناقض آلود انجام می دهد. او از این که دستور دهد لذت می برد و دوست دارد که از بین دو گزینه یکی را انتخاب کند.

در دایره
در وسط محوطه ای خالی دایره ای به قطر 40 سانتیمتر با کشیدن خط، طناب بازی یا حوله درست کنید تا کودک شما در وسط دایره بایستد. بازی از این قرار است که کودک شما پس از جفت کردن پاهای خود، طبق فرمان های شما به خارج دایره بپرد. دستورهای شما عبارت اند از: "به جلو"، "به عقب"، "به چپ"و "به راست" یا "به داخل". توجه داشته باشید قبل از آمکه کودک شما به زحمت بیفتد و خسته شود، بازی را متوقف کنید.