روان یاب » روانشناسی کودک » تقویت هوش کودکان از چهار تا پنج سالگی

تقویت هوش کودکان از چهار تا پنج سالگی

بعد از تعادلی که کودک در سه سالگی دارد، دوباره وارد یک دوره ی بحرانی می شود. در چهار سالگی معمولا کودک شاد نیست و به سرعت به فردی تبدیل شده است که خواستار به تملک درآوردن اشیای اطراف خود است و برای همین است که به قاطعیت، عادت هایی خاص و همچنین، احساس امنیت نیاز دارد.
بعد از آموختن راه رفتن، او در این سن فقط می خواهد حرکت کند و به همین دلیل، پرنشاط نشان می دهد، می دود و از همه چیط بالا می رود و بی وقفه می پرد. او هرگز احساس خستگی نمی کند، ولی اطرافیان خود را خسته می کند. نام و نام خانوادگی و همچنین شماره تلفن خود را حفظ می کند. مفهوم وقت را بهتر درک می کند و می تواند درباره ی اوقات مختلف روز صحبت کند.

داستان تصویری
عکس یا تصویری را از یک مجله پیدا کنید و بازی را بر اساس آن انجام دهید. او باید بر پایه ی این تصویر قصه ای بسازد که آغاز و پایان داشته باشد. برای آغاز قصه می توانید با او درباره ی مسایلی از قبیل محتویات تصویر به گفتگو بنشینید: "چه کسانی را در تصویر می بینی؟ آن ها چه می کنند؟ چرا؟ چه چیزی به دست می آورند؟ و ..."