روان یاب » حوزه روانشناسی » روانکاوی

روانکاوی

پیش از روانکاوی، روانشناسان و سایر اندیشمندان بر این عقیده بودند که انسان از دلایل رفتارها واحساسهایی که دارد آگاه است، یعنی ما می دانیم که چرا دوست داریم ادامه تحصیل بدهیم یا چرا از همکارمان متنفریم... ولی علم روانکاوی که به جرات باید گفت سردمدار آن زیگموند فروید می باشد، بر آن عقیده بود که، قسمت زیادی از احساس و حتی علم ما در ضمیر ناخودآگاه ما است و ما از آن مطلع نیستیم. ولی ضمیر ناخودآگاه به صورت مستقلا از طریق احساس، پیامهای خود را به ما می رساند و ما فکر می کنیم که رفتاری که انجام می دهیم برگرفته از فکر مستقیم می باشد.البته منشا بسیاری از بیماری های روانی نیز در ناخود آگاه است که از طریق روانکاوی می توان آنها را مداوا نمود.

روانکاوی

دانلود مطالب کاربردی در حوزه روانکاوی

pdf

دانلود فایل های(pdf) روانکاوی

آینده یک پندار

آینده یک پندار

ترس از روانکاوی

ترس از روانکاوی

چهار مفهوم اساسی در روانکاوی

چهار مفهوم اساسی در روانکاوی

داستایوسکی و پدر کشی

داستایوسکی و پدر کشی

مفهوم اساسی در روانکاوی

مفهوم اساسی در روانکاوی

موسی و یکتا پرستی

موسی و یکتا پرستی

دانلود فایل های(ppt) روانکاوی

مکانیسم دفاعی

مکانیسم دفاعی

نظریه روان تحلیلی یونگ

نظریه روان تحلیلی یونگ