روان یاب » مقالک روانشناسی » ارتباط موثر

ارتباط موثر

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

ارتباط موثر با دیگران، یکی از فاکتورهای مهم حفظ و تداوم ارتباطات با دیگران است. برای ارتباط موثر با دیگران باید نکاتی را به خاطر داشت:
- به راحتی در مورد عواطف و احساسات خود صحبت کنید. مثال: در این لحظه بسیار ناراحتم و نمی توانم به خوبی بر روی حرفهایت تمرکز کنم.
- نظر خود را صرفا بیان کنید، نه اجبار. مثال: نظر من در مورد این موضوع این است.
- به ‌خوبی به حرفهای دیگران‌ گوش کنید و ‌شنونده باشید و بخش های مهم صحبت ها را به خاطر بسپارید.
- اگر متوجه بخشی از نقطه نظرات نشدید، ‌به راحتی سوال بپرسید. مثال: متاسفانه دقیقا متوجه نشدم. اگر امکانش هست، برایم بیشتر توضیح دهید.
- تماس چشمی برقرار کنید.