روان یاب » مقالک روانشناسی » افسانه های عشق و ازدواج

افسانه های عشق و ازدواج

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

- عشق بعد از ازدواج شکل می گیرد.
- وجود بچه حتما باعث افزایش عشق زن و‌ شوهر به هم می شود.
- بعد از ازدواج او را به شکل دلخواهم درست می کنم.
- عشق در زندگی یک انسان، تنها یک بار به‌ وجود می آید.
- مهم علاقه است، سطح فرهنگی و تحصیلی و مذهبی فرد هیچ اهمیتی ندارد.
- عاشق واقعی کسی است که همیشه نیازهای من را در اولویت قرار دهد.
- بعد از ازدواج رابطه با دوستان مجرد و تفریحات غیر خانواده باید بطور کامل حذف شود.