روان یاب » مقالک روانشناسی » تفاوت غر زدن با انتقاد کردن

تفاوت غر زدن با انتقاد کردن

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

اینکه تصور نمائیم همیشه در زندگی رفتار همه کاملا مناسب است، امری محال می باشد و اینکه بگوئیم می توان نسبت به رفتارهای اشتباه بی تفاوت بود هم عملا امکان پذیر نیست. بنابراین باید در مقابل رفتارهای اشتباه طرف مقابل اقدامی مناسب انجام دهیم. اقدام مناسب هم انتقاد درست و منصفانه است. اما چگونه انتقاد کنیم که نامش غر زدن نباشد.
- اولین اصل این است که نباید با حالت عصبانیت مطالب را عنوان نمائیم.
- بعد به جای اینکه به طرف مقابل صفت خاصی(مانند بی عرضه، پرو، شلخته و ...) را مرتبط کنیم، به رفتار او اشاره می کنیم.
- حتما باید دلایل اشتباه بودن رفتار او را توضیح دهیم.
- به همراه انتقاد، انصاف را رعایت کنیم و نکات درست رفتار او را هم گوشزد کنیم.
- حتما به او بگوئیم که علت این انتقاد این است که در کنار هم زندگی بهتری داشته باشیم و اینکه بزرگترین علت این انتقاد این است که ما به طرف مقابل علاقه مند هستیم.