روان یاب » مقالک روانشناسی » خلاقیت

خلاقیت

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

خلاقیت همیشه در اختراع و خلق یک ایده نو نمی باشد. در بسیاری از اوقات، خلاقیت یک عمل نیست بلکه عکس العمل است. در زمان هایی که برای اشخاص اتفاقی روی می دهد که خوشایند آنها نیست، باید بدانند که چه بسا با یک خلاقیت ساده می توانند یا مشکل را به نحو مطلوب تری حل نمایند و یا تاب آوری خود را افزایش دهند و اثر منفی اتفاق را کاهش دهند.
بهترین تمرین برای خلاقیت رفتاری این است که پس از اینکه برای شما اتفاقی روی داد و شما عکس العملی انجام دادید، به این فکر کنید که آیا امکان داشت که رفتار مناسب تری انجام دهم؟ پس از مدتی در زمانی که اتفاق مشابه روی داد شما قطعا می توانید واکنشی را که قبلا به آن فکر کرده بودید را در لحظه رویداد انجام دهید. امتحان کنید قطعا پیروز خواهید شد.