روان یاب » مقالک روانشناسی » خودآگاهی

خودآگاهی

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

خودآگاهی همانطور که از نامش پیداست، شناخت خود و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، باورها، نگرش ها و دیدگاه های خودمان است. این مهارت، پایه تمام مهارت های دیگر و یکی از مهمترین فاکتورهای هوش هیجانی می باشد.
باید بتوانید به این سوالات در مورد خود پاسخ دهید:
- من چه نقاط قوت شخصیتی دارم؟
- من چه نقاط ضعف شخصیتی دارم؟
- کدام نقاط ضعف شخصیتم‌ را باید برطرف کنم؟
- کدام نقاط قوتم را باید بیشتر تقویت کنم؟
- علایق من به چند دسته تقسیم می شوند؟
- توانمندی های من در کدام زمینه ها بیشتر است؟
- ضعف هایم در کدام حوزه ها بیشتر بروز پیدا می کند؟