روان یاب » مقالک روانشناسی » خودشناسی و خودسازی یعنی چه

خودشناسی و خودسازی یعنی چه؟

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

عموما واژه خودشناسی و خودسازی ذهن انسان را به موارد مذهبی سوق می دهد و افراد گمان می کنند که خود سازی یعنی ارتباط با خدا. اما باید گفت که خودشناسی و خود سازی مقوله ای نیست که صرفا در ارتباط با خداوند خلاصه شود و شامل شناخت نقاط ضعف و قوت خود می باشد.
واقعیت این است که بدون شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف خود، نمی توانیم به سمت موفقیت و خوشبختی حرکت کنیم. متاسفانه به قدری این دو واژه شعاری شده است که افراد گمان می کنند که دست یابی به خودشناسی و خودسازی بسیار دشوار می باشد. در صورتیکه می توان به راحتی با روراست بودن با خود و انجام تست های روانشناسی، برای خودشناسی خود برنامه ریزی کرده و با شناخت نقاط ضعف خود، به طور مشخص برای رفع آنها با تکنیک های روانشناسی خود را تقویت نمائیم.