روان یاب » مقالک روانشناسی » خیانت در برابر خیانت؟ راهکار مناسب چیست؟

خیانت در برابر خیانت؟ راهکار مناسب چیست؟

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

اساسا یکی از دلایلی که امروزه اخلاق تبدیل به شعار شده و تعداد کمی از انسان ها اخلاق را رعایت می کنند این است که توجیه خاصی برای این کار نمی ببنند. در واقع تصور می کنند که منفعت اخلاق برای دیگران است نه خود فرد. یعنی خودشان را مطلقا ذینفع در رعایت اخلاق نمی بینند. نهایتا احساس می کنند که در دنیای دیگری سود اخلاق را خواهند دید. در صورتی که فلسفه اخلاق، تقویت شخصیت فرد است و در واقع این شخصیت است که باعث رشد و شادی و خوشبختی افراد می گردد.
در این راستا یکی از مواردی که مشاهده می شود موارد تعهدات زناشویی است. یعنی فرد اینگونه گمان می کند که اگر همسرش به او خیانت کرد او نیز مجاز است که متقابلا به او خیانت کند در صورتیکه دقیقا مانند این است که در قبال اینکه همسر فرد، خود را می زند او نیز به جای اینکه جلوی خود زنی همسرش را بگیرد خودش را بزند!
زمانی که همسر فردی وارد رابطه با فرد دیگری می شود اولین گام این است که علت آن کار را جویا شویم و قاعدتا با رفع علت، معلول هم رفع خواهد شد. یعنی ممکن است به دلایل بی میلی به همسرش اقدام به خیانت نماید که با ریشه یابی اصولا این مشکل مرتفع خواهد شد.
در مرحله بعدی اگر همسر به هیچ روشی مایل به ترک کار خود نشد، جدایی گزینه ای بهتر است. این را باید بدانیم که وقتی که در مقابل خیانت، ما هم خیانت کنیم شاید در کوتاه مدت لذت انتقام را دریافت نمائیم ولی در بلند مدت احساس پوچی خواهیم کرد.