روان یاب » مقالک روانشناسی » دیوانه یعنی چه

دیوانه یعنی چه؟

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

در گذشته مردم فکر می کردند که بیمار دارای اختلال روانپریشی، دیو(شیطان) در او نفوذ کرده است. بنابراین به جایی که به او کمک کنند، او را مورد آزار و اذیت جسمی قرار می دادند تا دیو(شیطان) از وجود او خارج شود.
انواع آزار و اذیت جسمی را در حق آن بیمار بینوا انجام می دادند. تا اینکه سرانجام در فرانسه فردی به نام فیلیپ پینل، اولین بیمارستان روانپزشکی را ابداع کرد و به جای آزار و اذیت این بیماران، به آنها کمک های پزشکی ارائه می نمود.