روان یاب » مقالک روانشناسی » مشاوره قبل از ازدواج چیست

مشاوره قبل از ازدواج چیست؟

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

نباید مشاوره قبل از ازدواج را با ((اجازه برای ازدواج)) اشتباه گرفت. مشاور نقش کسی را دارد که قرار است در تاریکی برای شما چراغ قوه استفاده نماید و تصمیم اینکه چه کنید با شماست. گروهی بر این باور هستند که من فرد مورد علاقه خود را دوست دارم، اگر مشاور گفت ازدواج نکنید چه؟
ولی یادتان باشد که علاقه نابجا اشتباه است و باید انسان به چیزی علاقه داشته باشد که او را به سعادت نزدیک تر نماید. در مشاوره قبل از ازدواج، افراد می توانند با شاخص های عمومی و پر کاربرد یکدیگر را بهتر مورد شناسایی قرار دهند و با اطمینان بیشتری وارد زندگی مشترک شوند. مشاور بدون هیچ تعصبی، موارد اساسی رو مورد بررسی قرار می دهد و مانند یک پزشک آنها را آزمایش می کند و پاسخ آزمایش را در اختیار طرفین قرار می دهد. پس نباید از مشاوره غفلت کرد و معنی واقعی مشاوره قبل از ازدواج را فهمید.