روان یاب » مقالک روانشناسی » مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

خلاقیت واژه ای است که عموما در ذهن افراد با فعالیت های هنری همبسته است. اما واقعیت این است که در زندگی روزمره هر فرد، داشتن تفکر خلاق، می تواند بسیار کمک کننده باشد. فردی که خلاقیت بالایی دارد، می تواند به راحتی یک موقعیت را تصور کرده و برای آن راه حل ها و ایده های جدیدی ارائه کند.
به عنوان مثال، فردی که استعداد خاصی در زمینه خاصی دارد و مهارت تفکر خلاق خوبی نیز دارد، برای استفاده از استعداد و یا استعدادهایش‌، راه های مختلفی را در ذهن تصور می کند.چنین فردی، با اولین شکست و یا بن بست در یکی از راه های شناخته شده، تسلیم نشده و راه های جدید و بدیع دیگر را آزمون می کند. داشتن مهارت تفکر خلاق، به فرد کمک می کند که دارای انعطاف پذیری لازم در موقعیتها و شرایط مختلف باشد. چنین فردی آمادگی برای تغییر را در شرایط گوناگون داراست و قادر است زوایای مختلف یک مساله را ببیند.
تمرین ها و فعالیت های مختلفی برای بهبود مهارت تفکر خلاق وجود دارد. این تمرین ها از ساده به پیچیده در نوسان هستند. ساده ترین تمرین ها می تواند شبیه این تمرین باشد که به عنوان مثال، وقت خیلی کمی برای یک آزمون دارید و باید دو کتاب خیلی مهم را مطالعه کنید. از چه روشهایی می توان استفاده کرد که هم از وقت استفاده شود و هم مطالب با کیفیت خوب مطالعه شود؟ و یا می توانید تصور کنید که استعدادتان در زمینه هنر نقاشی را از چه راههایی و چگونه بروز دهید تا هم بتوانید آثارتان را در معرض دید عموم قرار دهید و هم درآمدی کسب کنید؟