روان یاب » مقالک روانشناسی » ناخن جويدن در كودكان

ناخن جويدن در كودكان

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

ناخن جویدن در کودکان نوعی مکانیزم دفاعی می باشد که کودک در هنگام اضطراب چنین رفتاری را از خود نشان می دهد در واقع باید گفت این نشانه ای برای پی بردن به اضطراب کودکتان می باشد. روشهای فوری رفتار درمانی نیز وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
1- کوتاه کردن ناخن کودک که نتواند اقدام به چنین رفتاری نماید.
2- منحرف کردن حواس کودک در هنگام جویدن ناخن به عنوان مثال استفاده از بازی که کودک مجبور شود از دستانش استفاده نماید. مانند شمارش، کلاغ پر و...
3- استفاده از لاکهای مخصوص که بر روی ناخن کودک می مالند و به دلیل مزه تلخ کودک اقدام به جویدن ناخن نمی نماید.
4- فیلم برداری کردن از کودک در حین ناخن جویدن که باعث بیزاری درمانی می گردد که کودک با مشاهده رفتار خود از جویدن ناخن بیزار می گردد.