روان یاب » مقالک روانشناسی » ویژگی شخصیتی کارآفرینان

ویژگی شخصیتی کارآفرینان

پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

بسیاری از افراد بر این باور هستند که کارآفرینان دارای موقعیت خاصی بوده اند و به همین دلیل موفق شده اند. و عده ای فکر می کنند کارآفرینی برای افرادی است که مهارت های فنی دارند.
باید گفت آمار کارآفرینان موفق جهان دقیقا خلاف این ادعا را ثابت کرده است. کارآفرینی یک خصیصه روانشناسانه است. کسانی که اهل استقلال هستند، امیدوار هستند، صبورند، مهارتهای اجتماعی مناسبی دارند و هرگز خسته نمی شوند، قطعا می توانند کارآفرینی کنند و هیچ عاملی مانع حرکت آنها نخواهد شد. موانع برای آنها فقط یک معنی دارد و آن هم این است که ((مسیرت را تغییر بده)).
بنابراین اگر می خواهید کارآفرین شوید، خودتان را مجهز به مهارت های شخصیتی کنید. مهارت های کاری به راحتی قابل آموختن است و از اهمیت کمتری برخوردار است.