روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل ازدواج

من نمی توانم به مردها اعتماد کنم. چه مشاوری می تواند به من کمک کند؟

احتمالا زیاد شما یا تجربه ای منفی در این زمینه داشته اید یا شاهد تجربه منفی یکی از نزدیکانتان بوده اید. ولی باید به شما گفت بدی و خوبی مطلقا رابطه ای با جنسیت و قومیت و مواردی دیگر ندارد. به راستی فرد قابل اعتماد دارای مشخصه هایی است که افراد دیگر آن مشخصه را ندارند. پس اگر مردی خیانت کرد نباید آن را به مردان دیگر تعمیم داد زیرا در حین حال زنانی هستند که خیانت می کنند و مردانی هستند که خیانت نمی کنند.

اعتماد

البته این صرفا توصیه بود و درمان آن به روشهای مختلف است. نخست استفاده از یک شناخت درمانگر یا روانکاو حاذق است که بتواند این باورهای بنیادی را از ذهن شما دور کند. دوم مطالعه درباره تفاوتهای مردان و زنان که منجر به شناخت درست شما از مردان می شود و در انتها ایجاد رابطه ای منطقی و محدود با آقایان در غالب همکار یا همکلاسی و... می باشد که به شما ثابت شود همه مردان غیر قابل اعتماد نیستند.