روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل ازدواج

پرسش و پاسخ در ارتباط با مسائل ازدواج

ازدواج

علم در مورد ازدواج در واقع بزرگترین پیشگیری اجتماعی در زمینه مشکلات روانی خانواده ها می باشد زیرا انتخاب درست در ازدواج می تواند از بسیاری از درگیری ها، مشکلات کودکان، فرزندان طلاق، عدم تربیت مناسب و ... جلوگیری نماید. اگر جوان بتواند معیار های معقولی را در ازدواج در نظر بگیرد بیش از نیمی از مشکلاتی که در آینده ممکن است برای او به وجود بیاید حل خواهد شد.از طرف دیگر آموزشهای ازدواج کمک می نماید که مسائلی که در انتخاب های آگاهانه صورت می پذیرد نیز به حداقل برسد.

اعتماد

من نمی توانم به مرد ها اعتماد کنم. چه مشاوری می تواند به من کمک کند؟

قصد ازدواج

با هر دختری دوست شدم به من خیانت کرده است دیگر قصد ازدواج ندارم اما خانواده به من فشار می آورد چه کنم؟