روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » رابطه دختر و پسر

دوست پسرم بهم خیانت کرده و من از او جدا شدم، نمی تونم به او فکر نکنم و این مسثله آزارم می دهد؟

متاسفانه سوال واضح نمی باشد آیا سوال این است که چرا این کار را کرده؟یا چگونه می توان این رابطه را مجدد ادامه داد؟یا اینکه چگونه فراموش کنم؟ اگر سوال اول و دوم است که باید گفت که فکر ادامه رابطه با چنین فردی اشتباه است و همچنین علت یابی این اتفاق به بی نهایت موضوع ربط دارد ولی اگر منظورتان روش فراموش کردن است باید گفت وقتی نمی توانیم چیزی را فراموش کنیم به این معنی است که منطقا هنوز آن موضوع را برای خود حل نکرده ایم .

به عنوان مثال وقتی کیف پولی را گم می کنیم و فکر می کنیم 1000دلار پول در آن بوده بعد از آنکه فهمیدیدم پولی در آن نبوده دیگر ناراحتی نداریم به این دلیل که اصل ماجرا از بین رفت نه اینکه شوک ناراحتی وجود دارد. بنابر این وقتی ناراحت هستید یعنی هنوز اعتقاد دارید که یا او فرد خوبی بوده و یا اینکه تو لایق او نبودی. بیشتر به موضوع فکر کن و هر چه عمیق تر می شوی راحت تر می توانی فراموش کنی.