روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » رابطه دختر و پسر

پسری هستم که دوست دختر دارم، پدرم متوجه قضیه شده و با من دعوا می کند، چه کنم؟

مطلقا قصد تائید یا تکذیب داشتن (به قول شما دوست دختر) وجود ندارد زیرا اساسا روانشناسی با واقعیت کار دارد و رسالتش توصیه های اخلاقی نیست، اما باید بدانید که هر چیز درستی را هم انسان نباید در حضور دیگران انجام دهد مثلا نیاز به دستشویی رفتن کاملا معقول است اما باید در پنهان باشد یا رابطه جنسی زناشویی نیز به همین صورت پس نباید انتظار داشت که والدین نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند خصوصا تجارب منفی بسیار زیادی در ارتباط با چنین رابطه هایی وجود دارد مواردی مانند ازدواجهای احساسی، درگیری های قانونی، ضرب و شتم های خانوادگی و ... .

البته تمام این پاسخ ها به شرطی است که فرض کنیم سن شما مناسب این عمل است و انتخاب شما نیز منطقی و معقول است که در آن شرایط باید وضعیت پدر و مادر را درک کرد ولی در شرایطی حق با پدر مادر است که دیگر، تکلیف مشخص است و آنها حق دارند.