روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » رابطه دختر و پسر

دوست پسرم با دختری دیگرست و حاضر نیست او را کنار بگذارد، من را هم دوست دارد و من هم او را دوست دارم چه کنم؟

او شما رو دوست ندارد به هر دوی شما هوس مشترک دارد و در بهترین شرایط این یک عادت است مانند سیگار کشیدن که نوعی وسواس است یعنی زمانی که استفاده نمی کنی عذاب می کشی همین. مطمئن باشید اسم چنین چیزی دوست داشتن نیست .