روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

حس میکنم همسرم خیانت می کنه؟

یکی از ده خطای شناختی در حوزه شناخت درمانی، اعتماد به پیشگویی و ذهن خوانی و حس ششم است. به این معنی که اغلب اوقات افراد حقیقت را با دیدگاه خود اشتباه می گیرند در نتیجه اگر احساس کنند کسی به آنها خیانت کرده است حقیقت را بر این مبنا تلقی می کنند. اما اگر سوال این است که با خیانت همسرم چه کنم یعنی خیانت وی به شما محرز گردیده است آن وقت باید پرسید مصداق خیانت در ذهن شما چیست؟ مثلا اگر پولی را برای زمان مبادا دور از چشم شما برای زندگی پس انداز کرده باشد آیا خیانت است؟پس اگر سوال شما به طور مشخص این است که به شما ثابت شده که همسرتان به شما خیانت جنسی کرده است حالا باید به این سوال پاسخی دیگر داد. .

خیانت

گر چه خیانت هیچ توجیحی ندارد ولی توضیح می تواند داشته باشد.باید دید چرا فردی تمایل به رابطه جنسی با غیر همسرش داشته است.آیا از رابطه جنسی خود با همسرش رضایت دارد؟ اگر خیر چرا؟ آیا همسرش باعث این عدم رضایت است یا خودش دارای مشکلی هست... به هر حال گام اول در این زمینه دور از هر هیاهو صحبت با همسر درباره عملی که انجام داده است می باشد و چه بسا که قسمت زیادی از این عمل با صحبت منطقی ادامه پیدا نکند. گام بعدی استفاده از روانشناس یا روان پزشک حاذق می باشد که بتواند در این زمینه به فرد کمک کند. اما باید عنوان کرد که برخی از افراد هستند که خوبی و رفتار معقول را ناشی از ضعف انسان می دانند که در آن صورت باید محکم در مقابل آنها ایستاد و تا حد طلاق پیش رفت...