روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

زمان کاری شوهر من زیاد است و من تنها هستم و نیاز به او دارم چه کنم؟

باید گفت سوالهایی که قید توصیفی دارند به شدت مبهم و کلی هستند زیرا مصداق در آنها بیان نشده است. مثلا منظور شما از تایم زیاد چند ساعت است؟ شاید شما به روزی 8 ساعت زیاد می گوئید.
ولی اگر واقعا بالای روزی 10 ساعت کار می کند به راستی نیاز است که از لحاظ مالی به یک ثبات نسبی برسید.اما مهم زیاد کار کردن نیست مهم این هست که موقعی که در کنار هم هستید برای شما وقت کافی بگذارد.

زمان کاری

اوقات فراغت را به معنای واقعی در کنار هم باشید. ولی اگر واقعا دلیل درستی برای این کار دارد به شما توصیه می شود در کنار او باشید و به او کمک کنید در غیر این صورت اگر نیازی برای اینقدر بیش فعالی نیست باید به شما بگویم که حتما این موضوع رو جدی بگیرید که مبادا این نشانه فرار از منزل باشد.