روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

همسرم جلوی من با خانم ها شوخی می کند این مسئله من را اذیت می کند چه کنم؟

البته اگر پشت سر شما شوخی کند خیل بدتر است نسبت به اینکه در حضور شما چنین کاری رو انجام می دهد، ضمن اینکه این کار امر بدی نیست و شما حساسیت زیادی دارید. قدری به شرایط جدید جامعه فکر کنید بدانید که در عصر جدید ارتباطات قوی تر شده و صرفا شوخی کردن نمی تواند تشخیصی بر انحراف اخلاقی افراد باشد باید این شوخی با علائم مختلف باشد. مثلا با نظر بازی یا لمس بی دلیل زنان در حین شوخی و یا اینکه فقط با زنان شوخی کند و با مردان اقدام به چنین فعلی ننماید.

شوخی کردن

آن وقت می توان مشکوک به چنین رفتاری شد. اما اگر خودتان بر نیت مثبت همسرتان آگاهی دارید ولی نمی دانید که چگونه از این حس رهایی یابید باید حتما از رواندرمانگر استفاده کنید زیرا این شک ها می تواند مخرب یک زندگی سالم باشد.