روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

شوهرم دست بزن دارد چکار کنم؟

پاسخ این سوال طولانی است و موارد زیادی باید بررسی گردد:
سلامت روانی همسر شما
تفاهم فکری شما با هم
تعاملات شما با یکدیگر و ...
در واقع اینکه فردی همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهد این یک فعل، مانند کم محبتی یا پنهان کاری و موارد دیگر نیست، این در واقع نشانه ای برای عدم سلامت زندگی زناشویی است به عبارتی باید گفت که اگر فرد همسرش را کتک نزند مشکل حل نشده بلکه آتش زیر خاکستر است. ولی دو پاسخ کلی می توان ذکر کرد:
اول اینکه وقتی فردی طرف مقابل را کتک می زند یعنی رابطه و تعامل آنها سالم نیست و نمی تواند خواسته خود را از طریق مجاری منطقی انتقال دهد که در این صورت زوجین حتما نیاز به زوج درمانی دارند.

دست بزن

دوم اینکه برخی اوقات موضوع باید از مجاری حقوقی حل شود یعنی ممکن است آسیب های جدی بدنی به زوجه وارد شود که دیگر غیر قابل حل می باشد پس این را باید دانست که مشکلات زوجین الزاما با روانشناسی حل نمی شود گاهی اوقات نیاز به سازوکارهای قانونی دارد. ولی باید با نهایت قاطعیت به زوج تذکر داد که اگر این موضوع ادامه پیدا کند رابطه آنها ادامه نخواهد داشت و برای این موضوع باید استقلال مالی و روحی پیدا کرد.