روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

من علاقه به بچه دارم و شوهرم مخالفت می کند من چه کنم؟

دقت کنید که برای به دست آوردن هرچیزی در زندگی به جز علاقه، پارامترهای دیگر هم نیاز است که یک از آنها که بسیار هم مهم می باشد شرایط و موقعیت برخورداری از آنهاست پس باید دانست که برای بچه دار شدن هم علاقه، یکی از شروط است و شرایط مادی و زمانی نیز لازم است ضمن اینکه این علاقه باید دو طرفه باشد و همسر شما هم آمادگی برای این موضوع را داشته باشد.

بچه

اما اگر فکر می کنید که زمان مناسبی از ازدواج شما گذشته و موقعیت زمانی و مالی مناسبی نیز دارید و همسرتان از این کار امتناع می ورزد باید گفت در آن صورت حتما باید علت آن را از خود ایشان بپرسید. دیده شده است که افرادی هنوز به ادامه زندگی با همسرشان برای یک عمر مطمئن نشده اند و به همین دلیل بچه را مانعی برا جدایی می دانند...البته در این زمینه مطلقا نمی توان رای صادر کرد زیرا نظر ایشان بر تمامی گمانه ها ارجح می باشد.