روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

چطور وابستگی همسرم به خانوادش را کم کنم؟

بعضا با حل یک مشکل، موارد بی شماری حل می شود واصطلاحا چون که صد آمد نود هم پیش ماست. به این معنی که اگر مواردی را در زندگی به تفاهم برسیم برخی از مشکلات دیگر از دل آنها سر باز نمی کنند.مثلا وقتی سوال می پرسیم که چگونه وابستگی همسرم را از خانواده اش کم کنم چیزی به نام خانواده او و خانواده من وجود دارد و همین جا فاصله معنا پیدا می کند.

وابستگی

اگر سوال این بود که چگونه وابستگی همسرم را در کارهایش از دیگران کم کنم پاسخی دیگر بود ولی این سوال نشانگر این است که هنوز نتوانسته اید خانواده هایتان را بیرون از زندگی خود قرار دهید یعنی طرفین بدانید که اگر دارید درباره پدر همسر خود صحبت می کنید منظور پدر او یا پدر تو نیست بلکه منظور شخصی دیگر خارج از زندگی شماست. وقتی که خانواده من برای من و خانواده تو برای توست آن زمانی که من می خواهم از مادر تو انتقاد کنم گویا دارم از تو انتقاد می کنم در صورتیکه دارم از فردی بیرون از زندگی من و تو انتقاد می کنم. پس باید گفت بسیاری از مشکلات ریشه در جای دیگری دارد.