روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل زناشویی

پرسش و پاسخ در ارتباط با مسائل زناشویی

زناشویی

مشکلات زناشویی در واقع محصول مشکلات دیگر ارتباطی و روانی می باشد که قبل و حین ازدواج مرتفع نشده اند و اکنون با کسی که بیشترین ارتباط را با او دارند خود را نشان می دهد.فردی که به همسر خود شک دارد یا اقدام به فحاشی یا کتک کاری می نماید قطعا علاوه بر مشکلات زناشویی دچار مشکلات بین فردی در حوزه های دیگر نیز می باشد. اما مشکلاتی هم وجود دارد که می توان در حوزه تعاملات فردی باشد که ناشی از عدم شناخت جنس مخالف است که با کسب آگاهی مقدار زیادی از تنش ها رفع می شود.

رضایت زناشویی

عوامل موثر بر رضایت زناشویی چیست؟

دل همسر

چطور خودم را در دل همسرم جا کنم؟

دست بزن

شوهرم دست بزن دارد چکار کنم؟

چطور وابستگی همسرم به خانوادش را کم کنم؟

خیانت

حس میکنم همسرم خیانت می کنه؟

بچه

من علاقه به بچه دارم و شوهرم مخالفت می کند من چه کنم؟

زمان کاری

زمان کاری شوهر من زیاد است و من تنها هستم و نیاز به او دارم چه کنم؟

شوخی

همسرم جلوی من با خانم ها شوخی می کند این مسئله من را اذیت می کند چه کنم؟

تفریح

شوهرم اهل تفریح نیست و رفت و آمد فامیلی را بیشتر ترجیح می دهد من چه کنم؟

اعتیاد

شوهرم معتاد است و به من توهین می کند به او علاقه دارم، اعتیاد او مرا رنج می دهد چکار کنم؟

خانواده همسر

شوهرم از خانواده ام خوشش نمی آید و این مسثله من را آزار می دهد چکار کنم؟