روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل جنسی

اهمیت بوسیدن همسر به چه اندازه است؟

سوال خوبی است.بوسیدن مانند آب است که اگر ذلال باشد رفع عطش و اگر شور باشد تشدید عطش می کند. اگر بوسه فقط زمان فعالیت جنسی باشد کارآیی ابراز محبت خود را از دست می دهد و تبدیل به وسیله ای می شود که به همسر ثابت می نماید که طرف مقابلش فقط برای نیازهای جنسی به او نزدیک می شود اما اگر در همه اوقات این فعل وجود داشته باشد قدرت بی نظیری در خوشبختی دارد.

بوسیدن همسر