روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل جنسی

آیا خودارضایی قابل تشخیص است؟

خیر مطلقا نمی توان از ظاهر فرد متوجه این فعل او شد زیرا حتی اگر "فرض نمائیم" که خود ارضایی باعث علائم مختلفی مانند لاغری،گودی چشم،تاری دید و...می شود، تمامی اینها بی نهایت دلیل دیگر هم دارند که به هیچ عنوان از این نشانه ها نمی توان به علتی واحد دست یافت.

خود ارضایی