روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » مسائل جنسی

پرسش و پاسخ در ارتباط با مسائل جنسی

اختلالات جنسی

مسائل جنسی یکی از نیازهای ضروری و واقعی انسان است که به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی و مذهبی گفتگو در این زمینه به حاشیه تبدیل شده است به طوری که آموزش در این زمینه از روشهای منطقی آن صورت نگرفته است و فرد به جای اینکه از نهادهای علمی معتبر کسب اطلاع نماید از دوران کودکی از طریق دوستان کسب اطلاع می نماید که بدیهی است هزینه این کسب اطلاعات برای کودک می تواند بسیار گران تمام شود. همچنین علاوه بر دوران کودکی در دوران بلوغ و حتی پس از ازدواج نیز این اطلاع رسانی درست انجام نمی شود. به هر حال یکی از دلایل اصلی نارضایتی زوجین در زندگی مشترک عدم رضایت جنسی از شریک جنسی خود می باشد که با رفع این مشکلات، زوجین می توانند احساس رضایت بیشتری در زندگی نمایند.

خود ارضایی

آیا خودارضایی قابل تشخیص است؟

بوسیدن همسر

اهمیت بوسیدن همسر به چه اندازه است؟