روان یاب » تست روانشناسی

روش کار مشاوره آنلاین

ابتدا با شماره 09397046094 برای رزرو ساعت جلسه آنلاین تماس می گیرید، سپس بعد از تعیین وقت، به صورت تصویری با یکی از نرم افزارهای پیام رسان، مشاوره در ساعت مشخص شده انجام می شود.

مشاوره در حوزه های زیر انجام می شود:
افسردگی، اضطراب، اختلافات زناشویی و خانوادگی و سایر اختلالات شخصیت.