روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش هیجانی » تست احساس ناراحتی از موفقیت

تست احساس ناراحتی از موفقیت

این تست شامل جملاتی است که احساسات و نگرشهای شما را درباره خودتان و استعداد هایتان منعکس می کند. درستی این جملات را،در رابطه با خودتان مشخص کنید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.در مجموع، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آنچه واقعا هستم تصور کنند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.مطمئن هستم که سطح فعلی عملکرد های من بر اساس استعداد های واقعی من است.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.گاهی می ترسم از اینکه مردم مرا، انطور که هستم کشف نکنند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4.تعریفهای مردم درباره هوش خودم را با آسانی می پذیرم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.فکر می کنم که ارزش خوشبختیها،قدرشناسیها و تعریفهای دیگران را دارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم، نتیجه یک اشتباه است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.مطمئن هستم که در آینده موفق خواهم شد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.احساس می کنم جایگاه متناسب با تواناییهایم نیست

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.شخصیت و جذابیت من، افراد قدرتمند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.فکر میکنم که تا این مرحله از زندگیم، خیلی کار ها انجام داده ام

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.به هنگام بحث، وقتی با استاد یا کارفرما مخالف هستم، نظر خودم را صراحتا اعلام می کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.وقتی خودم را برای شکست آماده می کنم، اغلب در انجام دادن برنامه ها یا پاسخگویی به یک آزمون موفق می شوم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.احساس می کنم که اغلب، اسرار خودم را از مردم پنهان نگه می دارم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.شخصیتهای خصوصی و عمومی من یکسانند ( خودم را به مردم همان طور که هستم نشان می دهم )

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.