روان یاب » تست روانشناسی » تست هوش هیجانی » تست ترس از موفقیت گود

تست ترس از موفقیت گود

هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید. اگر در کل با آن موافق بودید در خانه بلی و اگر مخالف بودید در خانه خیر را علامت گذاری کنید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.گاهی می ترسم از این که کارها را آن طور که می توانم انجام ندهم

بلی خیر

2.وقتی کارم را خوب انجام می دهم ، تمایل دارم بدانم که مردم چه می گویند .

بلی خیر

3.هرگز به این فکر نمی افتم که مبادا به علت موفقیت در یک زمینه مورد نفرت قرار گیرم .

بلی خیر

4.گاهی از ترس طرد شدن ، خیلی کمتر از آن چه می توانم کار می کنم .

بلی خیر

5.اغلب به این فکر هستم که مردم خیال می کنند ، می خواهم خود نمایی کنم .

بلی خیر

6.هرگز نگران نیستم که مردم خیال کنند زیاد کار می کنم .

بلی خیر

7.از این که در زمینه خود بهترین به حساب آیم نگران می شوم .

بلی خیر

8.به نظر می رسد که موفقیت در یک کار ، بیشتر از شکست در آن ، عصبی می شوم.

بلی خیر

9.نگرانم از این که دیگران مرا ، به علت درگیری زیاد با کار ، آدم عجیب و استثنایی بدانند .

بلی خیر

10.گاهی اتفاق می افتد که کاری را دقیق یا درست انجام نمی دهم ، زیرا مطمئن هستم که فرد دیگری آن را بهتر از من انجام خواهد داد .

بلی خیر

11.گاهی نگران می شوم که دیگران انتظار بیشتری از من داشته باشند .

بلی خیر

12.معمولا هدفهایی که برای خودم تعیین می کنم ، پایین تر از آنهایی است که می توانم به آنها برسم

بلی خیر

13.تمایل دارم به طرف کارهایی کشیده شوم که به رقابت زیادی نیاز ندارند .

بلی خیر

14.ظاهرا دوست ندارم کاری را به همان اندازه که می توانم خوب انجام دهم.

بلی خیر

15.حتی اگر امکان رقابت وجود داشته باشد ، دوست ندارم با دیگران رقابت کنم.

بلی خیر

16.گاهی نگران می شوم که مورد انتقاد دوستان یا همکاران قرار گیرم ، زیرا خیلی در گیر کار می شوم .

بلی خیر

17.گاهی از این که خیلی اطلاعات به دست بیاورم نگران می شوم.

بلی خیر

18.از این که ممکن است دوستی ها فدای برخی فعالیت ها یا برخی کارها شود ، هرگز نگران نمی شوم

بلی خیر

19.از این که یک کار را خیلی عالی انجام دهم ، نگران می شوم که دیگران پشت سرم مسخره کنند .

بلی خیر

20.وقتی می خواهم کاری انجام دهم ، به عقاید دیگران توجه نمی کنم .

بلی خیر

21.فکر می کنم اگر درکارم موفق شوم ، موجب حسادت دیگران خواهم شد .

بلی خیر

22.هرگز نگران نیستم که موفقیت تحصیلی یا شغلی ام به روابط اجتماعی من اسیب برساند.

بلی خیر

23.اگر بدانم که دیگران به خاطر شایستگی من در یک زمینه ناراحت می شوند ، اصلا نگران نخواهم شد .

بلی خیر

24.می ترسم که دیگران مرا ، تنها به خاطر تخصصی که دارم و می توانم کاری برای آن ها انجام دهم ، دوست داشته باشند .

بلی خیر

25.می ترسم که اگر در یک زمینه تخصص بسیار بالایی به دست آورم ، فشار زیادی بر من وارد شود.

بلی خیر

26.می ترسم آن قدر اطلاعات به دست آورم که دیگران مرا دوست نداشته باشند .

بلی خیر

27.از این می ترسم که در یک زمینه آن قدر تخصص پیدا کنم که دیگران امتیازی نسبت به من نداشته باشند .

بلی خیر

28.نگران می شوم که اگر در یک کار خیلی موفق شوم ، دیگران از موفقیت من جلوگیری کنند .

بلی خیر

29.نگران می شوم که دیگران احساس کنند من مردم را خوب درک می کنم ، در نتیجه از من بترسند .

بلی خیر
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.