روان یاب » تست روانشناسی » تست شغلی و اجتماعی

تست شغلی و اجتماعی

جهت انتخاب شغل علاوه بر موقعیت های اجتماعی دو عامل استعداد و علاقه بسیار حائز اهمیت می باشد لذا روانشناسان می توانند به وسیله آزمون های شغلی مراجعین را به انتخاب بهترین گزینه شغلی راهنمایی نمایید.