روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده

تست عشق، ازدواج و خانواده

یکی از غلط های مصطلح در حوزه ازدواج، این است که عشق حلال تمامی مشکلات می باشد و گذشت بالاترین ابزار تضمین یک زندگی خوشبخت اما باید گفت که مشابهت در بین زوجین یکی از بزگترین ارکان .خوشبختی می باشد لذا تست های ازدواج و خانواده می تواند ابزاری جهت پیشگیری از مشکلات آینده خانوادگی محسوب گردد.