روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » تست شخصیت آیزنک

تست شخصیت آیزنک

این ازمون همزمان سه وجه شخصیتی دروغگویی، برون گرایی و روان رنجور خویی شما را می سنجد. این آزمون توسط هانس آیزنگ، روانشناس بریتانیایی ساخته شد که از اعتبار علمی بسیار بالایی برخوردار می باشد. نسبت به جملاتی که در این آزمون در اختیار شما قرار می گیرد جواب بلی یا خیر بدهید

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید ؟

بلی خیر

2.بدون کمک و دلسوزی دوستان غالبا افسرده و غمگین هستید ؟

بلی خیر

3.سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید ؟

بلی خیر

4.فراموش کردن غصه ها و شکست های گذشته برای شما واقعا دشوار است ؟

بلی خیر

5.کارهای خود را معمولا از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید ؟

بلی خیر

6.تا به حال در زندگی در تمام موارد ، به قول و وعده های خود عمل کرده اید ؟

بلی خیر

7.خلق و خوی شما معمولا متغیر و دمدمی است ؟

بلی خیر

8.معمولا بدون تفکر و مطالعه کافی چیزی می گویید یا کاری را انجام می دهید ؟

بلی خیر

9.گاهی بی آن که علتی در کار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می کنید ؟

بلی خیر

10.حاضرید به کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید ؟

بلی خیر

11.آدم کمرویی هستید ؟

بلی خیر

12.ممکن است گاهی آرامش خود را از دست بدهید ؟

بلی خیر

13.کارها را معمولا از روی احساس آنی انجام می دهید ؟

بلی خیر

14.معمولا درباره گفته ها و کارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می کنید ؟

بلی خیر

15.کارهایی مثل مطالعه کتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید ؟

بلی خیر

16.آدم حساس و زود رنجی هستید ؟

بلی خیر

17.علاقه زیادی به تفریح و گردش با دوستان دارید ؟

بلی خیر

18.گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید؟

بلی خیر

19.گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می کنید ؟

بلی خیر

20.ترجیح می دهید، به جای دوستان زیاد، فقط چند دوست صمیمی داشته باشید؟

بلی خیر

21.زیاد خیالبافی می کنید ؟

بلی خیر

22.اگر کسی سر شما داد بزند ، شما هم سر او داد می زنید ؟

بلی خیر

23.احساس گناه و پشیمانی شما را رنج می دهد ؟

بلی خیر

24.تمام عادت های شما مطلوب و پسندیده هستند ؟

بلی خیر

25.از شرکت در میهمانی ها و مجالس گرم و با نشاط واقعا لذت می برید ؟

بلی خیر

26.در برابر مشکلات زندگی معمولا زود مایوس می شوید ؟

بلی خیر

27.آشنایانتان شما را شخصی زنده و بانشاطی می دانند ؟

بلی خیر

28.پس از انجام کار مهمی معمولا احساس می کنید که می توانستید آن را بهتر انجام دهید ؟

بلی خیر

29.در معاشرت با دیگران معمولا کم حرف و خاموشید ؟

بلی خیر

30.گاهی پشت سر دیگران حرف می زنید ؟

بلی خیر

31.شب ها افکار و خیالات مختلف مانع خواب شما می شود ؟

بلی خیر

32.تنها کار کردن را به کارهای دست جمعی ترجیح می دهید ؟

بلی خیر

33.گاهی دچار تپش قلب می شوید ؟

بلی خیر

34.کارهایی را دوست دارید که در آن ها دقت فوق العاده لازم است ؟

بلی خیر

35.گاهی چنان ناراحت می شوید که بدن شما می لرزد ؟

بلی خیر

36.گاهی نسبت به دوستان خود احساس حسادت می کنید ؟

بلی خیر

37.از معاشرت با اشخاصی که اهل شوخی هستند ، متنفرید ؟

بلی خیر

38.معمولا زود عصبانی می شوید ؟

بلی خیر

39.کارهایی را دوست دارید که در آن ها سرعت عمل مهم است ؟

بلی خیر

40.غالبا نگران هستید که حوادث شوم و ناگواری برای شما اتفاق بیفتد؟

بلی خیر

41.رفتار و حرکات شما معمولا با عجله و شتاب همراه است ؟

بلی خیر

42.گاهی با دوستان خود قهر می کنید ؟

بلی خیر

43.خواب های آشفته زیاد می بینید ؟

بلی خیر

44.به قدری به معاشرت علاقه دارید که حتی با اشخاص ناشناس فورا سر صحبت را باز می کنید؟

بلی خیر

45.اغلب اوقات دردهای مختلفی در بدن خود احساس می کنید ؟

بلی خیر

46.اگر نتوانید اکثر اوقات با عده زیادی معاشرت کنید، واقعا ناراحت می شوید ؟

بلی خیر

47.معمولا آرامش و خونسردی خود را زود از دست می دهید ؟

بلی خیر

48.ممکن است از میان آشنایان خود از یکی دو نفر واقعا متنفر باشید ؟

بلی خیر

49.اعتماد به نفس کافی دارید ؟

بلی خیر

50.وقتی دیگران از شما انتقاد می کنند زود ناراحت می شوید ؟

بلی خیر

51.اکثر میهمانی ها و دید و بازدید ها را اتلاف وقت می دانید ؟

بلی خیر

52.آیا دچار احساس حقارت هستید ؟

بلی خیر

53.می توانید با شوخی و گفتن داستان های با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنید ؟

بلی خیر

54.گاهی معایب خود را از دیگران مخفی می کنید ؟

بلی خیر

55.نگران سلامتی خود هستید ؟

بلی خیر

56.دوست دارید که سر به سر دیگران بگذارید ؟

بلی خیر

57.شب ها دچار بی خوابی می شوید ؟

بلی خیر
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.