روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » مقیاس احساس خواهی

مقیاس احساس خواهی

مقیاس احساس خواهی ماروین زاکرمن 40 ماده در زمینه های متفاوت می باشد که دو انتخاب پیشنهاد شده است ، A و B . هردو را با دقت بخوانید و آن چه را که با ویژگی های شما بیشتر سازگاری دارد ، مشخص کنید .

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.
جشن هایی را دوست دارم که مردم سخت سرگرم شوند و هیچ چیزی را ملاحظه نکنند .
جشن هایی را دوست دارم که مردم راحت باشند و در مباحث خوب درگیر شوند .

A
B

2.
فیلم هایی وجود دارد که می خواهم دو یا حتی سه بار آن ها را ببینم .
فیلمی را که قبلا دیده ام ، دیگر نمی توانم دوباره تماشا کنم .

A
B

3.
دوست داشتم کوهنورد می شدم.
نمی توانم بفهمم که مردم چگونه زندگی خود را با کوهنوردی به خطر می اندازند .

A
B

4.
از هرنوع بوی بدن بدم می اید .
برخی از بوهای بدن را دوست دارم

A
B

5.
از این که هر روز قیافه های یکسانی ببینم ، کسل می شوم .
از دیدن قیافه های آشنا و عادی خوشحال می شوم .

A
B

6.
دوست دارم در شهرها و یا در مناطق نا آشنا به تنهایی بگردم ، حتی اگر امکان گم شدن وجود داشته باشد .
برای دیدن یک محیط نا آشنا ، ترجیح می دهم با یک راهنما همراه باشم .

A
B

7.
افرادی را که فقط برای شوک وارد کردن به دیگران یا ناراحت کردن آن ها حرف می زنند ، دوست ندارم.
پیش بینی آن چه دیگران می خواهند بگویند یا انجام بدهند ، برای من کسل کننده است .

A
B

8.
معمولا فیلم یا نمایشی را که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ، دوست ندارم .
از تماشای فیلم یا نمایشی که بتوانم رویدادهای آن را پیش بینی کنم ، ناراحت نمی شوم.

A
B

9.
تا به حال حشیش کشیده ام یا دوست دارم بکشم .
هرگز حاضر نیستم حشیش بکشم

A
B

10.
دوست ندارم هر ماده ای را که آثار عجیب یا خطرناکی دارد ، تجربه کنم .
دوست دارم برخی مواد توهم زا را تجربه کنم .

A
B

11.
افراد منطقی از کارهای خطرناک دوری می جویند .
گاهی دوست دارم به کارهای کمی خطرناک دست بزنم .

A
B

12.
از کسانی که هر روز دوست عوض می کنند ، خوشم نمی آید .
کسانی را که هر روز دوست عوض می کنند دوست دارم

A
B

13.
متوجه شده ام که محرک ها مرا ناراحت می کنند .
دوست دارم محرک های تازه ای تجربه کنم .(مثلا تریاک بکشم)

A
B

14.
وقتی به رستوران می روم ، دوست دارم غذاهایی بخورم که هرگز نخورده ام .
غذایی را سفارش می دهم که می شناسم تا پشیمان نشوم .

A
B

15.
دوست دارم بازی افراد تازه کار یا عکس های مسافرت را تماشا کنم .
نگاه کردن به بازی افراد تازه کار یا دیدن عکس های مسافرت مرا کسل می کند .

A
B

16.
دوست دارم اسکی روی آب یاد بگیرم .
دوست ندارم اسکی روی آب یاد بگیرم .

A
B

17.
دوست دارم موج سواری یاد بگیرم .
دوست ندارم موج سواری یاد بگیرم .

A
B

18.
دوست دارم به مسافرت بروم بدون ان که قبلا مسیر را تعیین کنم یا تقویم داشته باشم .
وقتی به مسافرت می روم ، دوست دارم مسیر و زمان را به دقت تعیین کنم .

A
B

19.
ترجیح می دهم دوستان بسیار عادی داشته باشم .
دوست دارم دوستان بسیار سرشناس داشته باشم ، مثل خوانندگان و نوازندگان.

A
B

20.
دوست دارم روی آب شنا کنم.
دوست دارم به عمق آب شیرجه بروم

A
B

21.
دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم.
دوست دارم خلبانی یاد بگیرم

A
B

22.
دوست دارم حرف های افراد همجنس باز را گوش دهم .
از هر فرد همجنس باز فرار می کنم.

A
B

23.
دوست دارم سقوط با چتر نجات را تجربه کنم .
سقوط از هواپیما را دوست ندارم ، چه با چتر نجات چه با وسیله دیگر .

A
B

24.
دوستانی را ترجیح می دهم که اصلا قابل پیش بینی نیستند.
دوستانی را ترجیح می دهم که قابل اعتماد هستند و رفتارشان قابل پیش بینی است .

A
B

25.
علاقه ندارم که تنها برای سرگرمی ، هر چیزی را تجربه کنم .
دوست دارم تجربه ها و هیجان های تازه ای داشته باشم ، حتی اگر کمی ترسناک ، غیر عادی یا غیرقانونی باشد .

A
B

26.
هنر واقعی را در وضوح ، تقارن شکل و هماهنگی رنگ ها می دانم .
زیبایی را در استفاده از رنگ های تند ، برای ایجاد شکل های نامنظم می دانم .

A
B

27.
دوست دارم اوقات فراغت خود را در اطراف خانه بگذرانم .
این که مدت زیادی در اطراف خانه بمانم ، خسته می شوم.

A
B

28.
شیرجه رفتن در آب را خیلی دوست دارم .
از شیرجه رفتن در آب هیچ لذتی نمی برم .

A
B

29.
دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهر بسیار جذابی دارند .
دوست دارم با افرادی قدم بزنم که ظاهرشان مثل خودم است .

A
B

30.
معتقد هستم که باید در عروسی ها و جشن ها نیز باید به اندازه معقول شادی کرد .
باید در عروسی ها و جشنها رودربایستی را کنار گذاشت و حسابی لذت برد .

A
B

31.
بدترین نقص اجتماعی ، بی ادبی است .
بدترین نقص اجتماعی ، کسل بودن است .

A
B

32.
هر فرد باید ، پیش از ازدواج ، بارها مصاحبت با جنس مخالف را تجربه کند .
دو نفری که با هم ازدواج می کنند ، باید اولین باری باشد که با جنس مخالف روبرو می شوند.

A
B

33.
حتی اگر پول داشتم ، با افرادی که قمار می کنند ، تریاک می کشند و بی خیال هستند ، رفت و آمد نمی کردم .
دوست دارم با کسانی که قمار می کنند ، تریاک می کشند و بی خیال هستند، همراه باشم.

A
B

34.
افراد سرزنده و شوخ را دوست دارم ، هرچند که گاهی به دیگران توهین می کنند.
از کسانی که دیگران را مسخره می کنند نفرت دارم .

A
B

35.
دوست ندارم به فیلم های خلاف عفت عمومی نگاه کنم .
مشاهده فیلم های غیر اخلاقی برایم جالب است .

A
B

36.
دوست دارم چیزهایی بخورم یا بنوشم که آگاهی مرا تغییر می دهند .
از کسانی که دنبال مشروب یا مواد مخدر می روند دوری می جویم .

A
B

37.
مردم باید طبق هنجارهای حاکم بر اجتماع لباس بپوشند .
مردم باید به شیوه متمایز لباس بپوشند ، حتی اگر پیامد ناگوار داشته باشد .

A
B

38.
به نظر من ، دورتر از ساحل شنا کردن ، احمقانه است .
دوست دارم شنا بلد باشم و تا دورها شنا کنم .

A
B

39.
افراد کند و کسل کننده حوصله ام را سر می برند
با هر کسی که ملاقات می کنم ، چیزتازه ای در او تشخیص می دهم .

A
B

40.
به هنگام کوهنوردی ، عبور از مسیرهای ناشناخته را جایز نمی دانم .
به هنگام کوهنوردی ، دوست دارم مسیرهای تازه کشف کنم .

A
B
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.