روان یاب » تست روانشناسی » تست شخصیت » تست کنترل درونی، شانس و افراد مسلط

تست کنترل درونی، شانس و افراد مسلط

این تست، دیدگاه شما را نسبت به سرنوشت نشان می دهد در واقع مبین این است که آیا شما در زندگی خود به شانس اعتقاد دارید یا به قدرت اراده.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.این که بتوانم رئیس یک گروه باشم،به تواناییهام بستگی دارد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.زندگی مرا اغلب رویدادهای تصادفی کنترل می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.احساس می کنم که رویدادهای زندگی مرا،تا اندازه زیادی،افراد قدرتمند تعیین می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4.این که به هنگام رانندگی تصادف بکنم یا نه،به توانایهای من بستگی دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.وقتی برای خود برنامه ای تنظیم می کنم،مطمئن هستم که آن را تا آخر انجام خواهم داد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.معمولا برایم غیر ممکن است که به بدشانسی معتقد نباشم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.وقتی به هدف خود می رسم،معمولا به خاطر خوش شانسی خودم هست.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.هر چند که تواناییهای خوبی دارم،بدون کمک افراد با نفوذ،نمی توانم به مقامی برسم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.تعداد دوستانی که دارم،به خوبی و نجابت من بستگی دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.معتقد هستم که آنچه باید اتفاق بیفتد،اتفاق می افتد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.زندگی مرا اغلب اشخاص مسلط کنترل می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.این که با اتومبیل تصادف بکنم یا نه،کاملا شانسی است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.افراد مثل من خیلی کم شانس دارند که،به هنگام درگیری با منافع گروهای فشار،منافع شخصی خود را حفظ می کنند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.به نظر من عاقلانه نیست که برنامه های بلند مدت داشته باشیم،زیرا خیلی از کارها به شانس بستگی دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.برای بدست آوردن آنچه می خواهم،باید به افراد بالاتر از خودم متوسل شوم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.برای آنکه بتوانم به مقامی برسم،بستگی به این دارد که در شرایط و در موقعیت خوبی قرار بگیرم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.اگر افراد با نفوذ مرا دوست نداشتند،مسلما دوستان زیادی پیدا نمی کردم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18.در مورد آنچه باید در زندگیم اتفاق بیفتد،تا اندازه ای می توانم خوب تصمیم بگیرم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19.معمولا این توانایی را دارم که علایق شخصی خود را حفظ کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.این که با اتومبیل تصادف کنم یا نه،تا اندازه زیادی به سایر رانندگان بستگی دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

21.وقتی به هدفم می رسم،معمولا به این علت است که به شدت تلاش می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

22.برای عملی کردن طرحهای خود،باید مطمئن باشم که آنها با نظر کسانی که بر من تسلط دارند،هماهنگ هستند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

23.زندگی مرا اعمال خود من تعیین می کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

24.اینکه دوستان کم یا زیادی داشته باشم،اصولا به سرنوشت من بستگی دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.